Illustrationsuppdrag

Under åren har jag jobbat med olika uppdragsgivare och levererat illustrationer för böcker, reklammaterial, webbar och tidningsartiklar.

Är du intresserad av ett illustrationsuppdrag kontaktar du mig på mobil: 0708-576229 eller epost: peter@peter-nilsson.com

Exempel på arbeten

  • ”Baltic Wings” på Gotland. Illustrationer till informationstavlor i form av landskaps- och artbilder för 12 lokaler från Fårö i norr till Hoburgen i söder.
  • Boken ”Ölands Fåglar”, ett omfattande verk som presenterar fågellivet på Öland ur ett historiskt och nutida perspektiv.
  • Boken ”Fåglarnas Ottenby”, med textförfattare Lars Lindell.
  • Boken ”Sälliv” skriven av sälforskaren och biologen Anna Roos. Boken utsågs till ”Årets Pandabok 2001” för barn och ungdom.
  • Länsstyrelsen i Kalmar
  • Bird-Life-projektet på Öland
  • Omslag till Calidris, Ölands Ornitologiska Förenings tidskrift
  • Naturreservatet vid Ottenby och Ölands Södra udde
  • Naturbokhandelns katalog för 2003, 2004 och 2005